Welkom bij Stichting Ubuntu

Wij zetten ons in voor de kansarme kinderen en ouders die leven in de sloppenwijken van Zuid Afrika.